1980 Giới thiệu» 1980 Books Blog

DÀNH TẶNG TUỔI THANH XUÂN

DÀNH TẶNG TUỔI THANH XUÂN

Cập nhật: 8/7/2016

4 cuốn sách mới nhất trong tủ sách của Xưởng Văn học, không có gì tặng bạn, ngoài những câu chữ thật thà nhất của người - viết - trẻ.

ĐỪNG BẬN RỘN KHI YÊU THƯƠNG CHƯA ĐỦ ĐẦY

ĐỪNG BẬN RỘN KHI YÊU THƯƠNG CHƯA ĐỦ ĐẦY

Cập nhật: 8/7/2016

Chỉ cần 3 phút thôi, không phải vội vàng, từng chút từng chút một, bố sẽ hiểu thời gian dành cho gia đình, chất quan trọng hơn lượng, từ đó, muốn dành cho con thời gian nhiều hơn thế nữa.