1980 Giới thiệu» 1980 Books Blog

ĐỪNG BẬN RỘN KHI YÊU THƯƠNG CHƯA ĐỦ ĐẦY

ĐỪNG BẬN RỘN KHI YÊU THƯƠNG CHƯA ĐỦ ĐẦY

Cập nhật: 8/7/2016

Chỉ cần 3 phút thôi, không phải vội vàng, từng chút từng chút một, bố sẽ hiểu thời gian dành cho gia đình, chất quan trọng hơn lượng, từ đó, muốn dành cho con thời gian nhiều hơn thế nữa.