24 cách gia tăng năng suất và động lực làm việc

Cập nhật: 24/8/2018

(Infographic) - Luôn có những ngày mà động lực làm việc của chúng ta gần như chạm đáy! Mỗi khi rơi vào trạng thái tồi tệ này, hãy thử áp dụng 24 bí quyết dưới đây!

Infographic thực hiện bởi Daniella Passco
Việt hóa bởi 1980 Books

Bình luận